• Parādu atgūšana, tai skaitā, saziņa ar debitoru un jebkuras citas darbības notiek ievērojot attiecīgajā debitora valstī spēkā esošos normatīvos aktus un pieņemtās ētikas normas
  • Latvijā - latviešu, krievu, angļu valodās; citās valstīs – debitora dzimtajā valodā
  • Profesionāls parādu piedziņas speciālists
Atbilstoši likumam un Jūsu darbības īpatnībām, tiek papildināti un/vai izstrādāti iekšējie dokumenti, procedūra un process, lai ierobežotu nemaksāšanas riskus nākotnē.


                                                                                                                 ĀRPUSTIESAS PARĀDA ATGŪŠANAS PROCESS

  • Debitora finansiālā un juridiskā stāvokļa un parādu apliecinošu dokumentu izvērtēšana
  • Juridiski korekta parāda prasījuma (vēstules) sagatavošana un piegāde debitoram
  • Saziņa ar debitoru (tālrunis, e-pasts, tikšanās) un vienošanās par parāda atmaksu
  • Vienošanās teksta par parāda atmaksu sastādīšana un noslēgšana ar debitoru
  • Parāda atmaksas kontrole (tālrunis, e-pasts, tikšanās) līdz pilnīgai parāda samaksai
  • Parāda atmaksas labprātīgas neizpildes gadījumā – finanšu piedāvājums klientam, kurš satur izdevīgāko un attaisnotāko risinājumu parāda piedziņai tiesvedības ceļā (nekavējoties, tiklīdz ir iestājušies apstākļi, kuros labprātīgas, ārpustiesas parāda piedziņas darbības ir kļuvušas neefektīvas

Ja parāda piedziņa juridiski vai finansiāli nav attaisnojama (piemēram debitors ir kļuvis faktiski vai juridiski maksātnespējīgs) – tiek nodrošināts akts par piedziņas neiespējamību.