Līgumu un jebkuru citu Jums nepieciešamo dokumentu izstrāde.

Juridisko atzinumu un konultāciju sniegšana, kā piemēram, saistībā ar:

          - personas datu aizsardzību

          - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu

          - uzņēmuma iekšējo dokumentu atbilstību

Klientu interešu aizstāvēšanā dažāda veida strīdos un jautājumos tiesā un ārpus, kā piemēram:

          - komerctiesiskos

          - servitūtu nodibināšanā

          - apdrošināšanas

          - darba strīdos

          - parādu piedziņā

          - īres, nomas un piespiedu nomas strīdos u.c.

Dokumentu tulkošanā uz/no  latviešu, krievu un angļu valodām.