Mums ir vairāk kā 15 gadu praktiska pieredze: 

  • Civiltiesisko līgumu izstrādē un piemērošanā klienta vajadzībām.
  • Juridisko atzinumu sniegšanā, kā piemēram, saistībā ar:
          - personas personas datu aizsardzību
          - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu
          - uzņēmuma iekšējo dokumentu atbilstību

  • Veiksmīgā klientu interešu aizstāvēšanā dažāda veida strīdos un jautājumos tiesā un ārpus, kā piemēram:
          - komerctiesiskos
          - apdrošināšanas
          - darba strīdos
          - parādu piedziņā
          - īres, nomas un piespiedu nomas strīdos
          - maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības jautājumos un prasībās
          - strīdu risināšanā ar parādu piedzinējiem
  • Dokumentu tulkošanā uz/no  latviešu, krievu un angļu valodām.


 .