Atskatoties uz iemesliem kādēļ uzņēmēji pie mums vēršas pēc palīdzības, esam apkopojuši izplatītākos.

5 vienkārši veidi kā viegli pazaudēt naudu

1. Nepārliecināties par sadarbības partnera kredītspēju pirms darījuma noslēgšanas - maksātspēju, finansiālo stāvokli un maksāšanas kultūru kopumā, arī negatīvo informāciju. Sevišķi ārvalstīs.

2. Nepievērst uzmanību darījumu pavadošajiem dokumentiem, līguma tekstam un jurista padomiem. Dot iespēju negodprātīgiem darījumu partneriem izvairīties no savu saistību izpildes garos tiesvedības procesos. Neizvēlēties šķīrējtiesu strīdu risināšanai.

3. Nekādā gadījumā neieviest savas darbības specifikai pielāgotu vienkāršu kredītrisku vadības procedūru / debitoru politiku un nesekot tai. Neieviest brīdinājuma zīmogu uz rēķiniem.

4. Vilcināties ar rīcību kavēta maksājuma gadījumā. Cerēt, ticēt debtora solījumiem un nepievērst uzmanību brīdinošiem signāliem. Neslēgt vienošanos par parāda atmaksu, neprasīt nodrošinājumu.

5. Maksāt par parādu ārpustiesas atgūšanu priekšapmaksu. Uzticēt parādu atgūšanu darbiniekiem, kuri tam nav apmācīti.