Kredītrisku vadība un parādu piedziņa

Dinamiskajā komercdarbības vidē mēs nenovēršami sastopamies ar situāciju, kad izrakstītie rēķini  savlaicīgi netiek apmaksāti un būtiski apgrūtina uzņēmuma darbību. Lai nopietni samazinātu šāda riska iestāšanos vai novērstu tā sekas, mēs varam sniegt Jums efektīvus instrumentus. Vienmēr ir vairākas iespējas. Katrā gadījumā mēs spējam atrast atbilstošu risinājumu, kurš atvieglos Jūsu uzņēmuma darbību. Tā ir mūsu spēcīgākā puse darbā ar klientiem un potenciālajiem sadarbības partneriem.


Juridiskie pakalpojumi

Kvalitatīvi, atbilstoši aktuālajiem normatīvajiem aktiem un darbības jomas īpatnībām sagatavoti, piemēroti, uzlaboti dokumenti tikai atvieglo gan jaundibinātu, gan ilgstoši strādājošu uzņēmumu darbību, kā arī novērš iespējamos zaudējumus nākotnē. Ja zaudējums vai strīds, piemēram, ar darījumu partneri, apdrošinātāju, darbinieku vai valsti, jau ir noticis vai sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu sadarbības partneriem nepieciešams profesionāls, godīgs juridisks atbalsts, padoms vai tulkojums, mēs spējam tādu Jums nodrošināt.