Parādu piedziņa

  • Parādu piedziņa no juridiskām personām Latvijā, Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Savienības (piem.Lielbritānijā)
  • Parādu piedziņa tiesas ceļā Latvijā un Eiropas Savienībā
  • Ārpustiesas parādu piedziņā - mūsu atlīdzība - tikai procents no atgūtās summas

      Kredītrisku vadība

  • Klientu un sadarbības partneru pārbaude pirms notiek darījums
  • Kredītrisku vadības procesa ieviešana Jūsu uzņēmumā
  • Konsultācijas kredītrisku vadības un parādu piedziņas jomā
  • Brīdinājuma zīmogs