Parādu piedziņa:

  • Ārpustiesas parādu piedziņa no juridiskām personām Latvijā 
  • Ārpustiesas parādu piedziņa  Eiropas Savienībā
  • Parādu piedziņa tiesas ceļā Latvijā un Eiropas Savienībā
  • Ārpustiesas parādu piedziņā - mūsu atlīdzība - procents un jebkuras atgūtās summas:

      Kredītrisku vadība: 

  • Klientu un sadarbības partneru pārbaude pirms notiek darījums
  • Kredītrisku vadības procesa ieviešana Jūsu uzņēmumā
  • Konsultācijas kredītrisku vadības un parādu piedziņas jomā
  • Brīdinājuma zīmogs
 .